-A A +A

"niezależnie od wieku, ciesz się życiem człowieku"

Bezpłatna pomoc prawna

Na terenie miasta Rybnika funkcjonuje 6 punktów darmowych porad prawnych. Szczegóły dotyczące beneficjentów nieodpłatnej pomocy prawnej, dziedzin prawa oraz form udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dostępne są na miejskiej stronie internetowej pod linkiem: https://www.rybnik.eu/mieszkaj/aktualnosci/aktualnosc/bezplatna-pomoc-prawna/

 

 

Dyrektor

Piotr Mazurek

e-mail: sekretariat@mdps.rybnik.pl


 

Specjalista ds. organizaycjnych i kadr

Elżbieta Rawicka

e-mail: kadry@mdps.rybnik.pl


 

 
 

 

Główna księgowa

Anna Grelich

e-mail: ksiegowosc@mdps.rybnik.pl


 

 

Kierownik działu terapeutyczno-socjalnego

Anna Gorzawska

e-mail: socjalny@mdps.rybnik.pl

kultura@mdps.rybnik.pl


 

 
 

Kierownik działu gospodarczo-technicznego

Maria Króliczek

e-mail: zamowienia@mdps.rybnik.pl


 

Kierownik działu pielęgnacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnego

Magdalena Rasimowicz

e-mail: por@mdps.rybnik.pl


 

 

 

Kierownik działu żywienia

Joanna Surma


 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Paweł Gabriel

e-mail: iod@mdps.rybnik.pl

 

hooked-controller