-A A +A

"niezależnie od wieku, ciesz się życiem człowieku"

Bezpłatna pomoc prawna

Na terenie miasta Rybnika funkcjonuje 6 punktów darmowych porad prawnych. Szczegóły dotyczące beneficjentów nieodpłatnej pomocy prawnej, dziedzin prawa oraz form udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dostępne są na miejskiej stronie internetowej pod linkiem: https://www.rybnik.eu/mieszkaj/aktualnosci/aktualnosc/bezplatna-pomoc-prawna/

Nasi Domownicy to nie są tylko ludzie w podeszłym wieku, ale także osoby z różnymi schorzeniami. Część osób porusza się na wózkach inwalidzkich, lub przy pomocy chodzików i lasek. Niektórzy Mieszkańcy to osoby leżące, wymagające stałej, troskliwej pielęgnacji.

Jednym z głównych powodów, dla których ludzie zamieszkują w Domach Pomocy Społecznej jest pogarszający się się stan zdrowia i brak możliwości zapewnienia opieki w miejscu zamieszkania.

Dział pielęgnacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjny to kadra świetnie wyszkolonych pielęgniarek, opiekunek i rehabilitantów z szerokim wachlarzem wiedzy medycznej, popartej licznymi dodatkowymi kursami i szkoleniami. Zapewniamy opiekę osobom w podeszłym wieku oraz somatycznie i przewlekle chorym.

Mieszkańcy mają zapewnioną stałą opiekę lekarską podstawową i psychiatryczną świadczoną na terenie Domu. W razie zaistniałej konieczności mogą korzystać także z Poradni Specjalistycznej, opieki paliatywnej i leczenia szpitalnego.

Każdy Mieszkaniec,  w razie potrzeby, ma zapewnioną fachową pomoc opiekunów w podstawowych czynnościach życiowych (toaleta, kąpiel, ubieranie, karmienie).

W naszym Domu seniorzy są wspierani w aktywności ruchowej. Funkcjonuje tutaj sala rehabilitacyjna, w której pod okiem fizjoterapeutów prowadzone są zajęcia podtrzymujące jak najdłużej sprawność fizyczną Mieszkańców.

Personel służy pomocą w każdej sytuacji, jest oddnay, pełen ciepła i troski dla swoich Mieszkańców, wspólnie tworząc jedną wielką Rodzinę.

hooked-controller