Projekt dofinansowany z środków PFRON

Utworzono dnia 08.12.2023

Moduł:
A: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne

Tytuł Projektu:
Kolejny krok w dostępności Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku

Nazwa wnioskodawcy:
MIEJSKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RYBNIKU

Okres realizacji projektu:
od 2023-10-01 do 2025-12-31

Łączna kwota projektu:
391 999,22 PLN, w tym dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 313 599,22 zł

 
Logo PFRON i logo dostępna przestrzeń publiczna