-A A +A

"niezależnie od wieku, ciesz się życiem człowieku"

Bezpłatna pomoc prawna

Na terenie miasta Rybnika funkcjonuje 6 punktów darmowych porad prawnych.

Szczegóły dotyczące beneficjentów nieodpłatnej pomocy prawnej, dziedzin prawa oraz form udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dostępne są na miejskiej stronie internetowej pod linkiem:

www.Rybnik.eu

Projekt „Partnerstwo Śląskiej Czwórki”

 

          Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku realizuje mikroprojekt „Partnerstwo Śląskiej Czwórki” w okresie od 1 stycznia 2017 – do 31 grudnia 2017r. Mikroprojekt jest realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia Program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Celem projektu będzie zwiększenie intensywności współpracy instytucji i społeczności w regionie przygranicznym (PL –CZ) w ramach osi priorytetowej OP4 Współpraca instytucji i społeczności.                                                                                                                                              

W projekcie biorą udział następujące Domy Pomocy Społecznej:

Po stronie czeskiej:

Dom seniora „Pohoda” o.p.s Orlova
Dom Seniora Kamenec z Ostrawy

Po stronie Polskiej:

Dom Pomocy Społecznej z Gorzyc
 oraz MDPS Rybnik

 

http://mdps.rybnik.pl/wpis/senior-tworzy-warsztaty-artystyczne-w-ramach-...

http://mdps.rybnik.pl/wpis/wycieczka-do-dream-parku-w-ochabach-w-ramach-...

http://mdps.rybnik.pl/wpis/wernisa%C5%BC-prac-wykonanych-w-ramach-projek...

 

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.

hooked-controller