-A A +A

"niezależnie od wieku, ciesz się życiem człowieku"

Bezpłatna pomoc prawna

Na terenie miasta Rybnika funkcjonuje 6 punktów darmowych porad prawnych.

Szczegóły dotyczące beneficjentów nieodpłatnej pomocy prawnej, dziedzin prawa oraz form udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dostępne są na miejskiej stronie internetowej pod linkiem:

www.Rybnik.eu

Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w _menu_load_objects() (linia 579 z /home/it-system/ftp/sites/mdps-rybnik/www/includes/menu.inc).

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik;
Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku, ul. Żużlowa 25, 44-200 Rybnik.

Administrator a) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@um.rybnik.pl.
Administrator b) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@mdps.rybnik.pl.
Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu realizacji zadania transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
w tym osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i RODO.
Dane osobowe i kontaktowe opiekuna pacjenta przetwarzane będą w związku z realizacją zadania wskazanego w pkt 3. Administrator pozyskał dane opiekuna od pacjenta uprawnionego do transportu.
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty realizujące usługę transportu do punktów szczepień oraz punkty szczepień wyznaczone zgodnie z listą (mapa z lokalizacjami poszczególnych punktów szczepień znajduje się pod adresem:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Miejski Dom Pomocy Społecznej
w Rybniku, przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.  Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych.
Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych - w zakresie, w jakim zezwalają na to aktualne przepisy prawa.
Żądania związane z realizacją praw opartych na art. 15-22 RODO można kierować do obu Administratorów.
W sprawach spornych dotyczących przetwarzania danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do spełnienia wskazanego w pkt 3 celu. Niepodanie danych uniemożliwi realizację dowozu do punktu szczepień oraz realizację procesu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV2 (COVID-19).

 

hooked-controller