-A A +A

Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku

"niezależnie od wieku, ciesz się życiem człowieku"

Budynek Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku. Widok od strony ul. Żużlowej

Miejski Dom Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Miasta Rybnika i jest przeznaczony dla mieszkańców z tego terenu. Dom zapewnia całodobową opiekę osobom przewlekle somatycznie chorym i osobom w podeszłym wieku, które z uwagi na stan zdrowia, warunki mieszkaniowe i rodzinne, nie mogą samodzielnie funkcjonować w dotychczasowym środowisku. Zamieszkuje w nim 150 mieszkańców w pokojach jedno i dwuosobowych w pełni wyposażonych.

Podstawowym celem działalności Domu jest zapewnienie usług bytowych, opiekuńczo -pielęgnacyjnych, terapeutyczne - rehabilitacyjnych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych mieszkańców Domu. Świadczy usługi wspomagające, które polegają na: umożliwieniu realizacji potrzeb kulturalnych, religijnych, towarzyskich, m.in. przez organizacje świąt, uroczystości okolicznościowych, wspólny udział w imprezach kulturalnych, turystycznych, dostęp do prasy, biblioteki, radia, TV itp. Pomaga rozwijać i utrzymywać kontakty z rodziną, środowiskiem oraz udziela pomocy psychologicznej, porad i wsparcia.

Dom posiada samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych,. Ponadto na parterze budynku znajduje się kaplica, sklepik oraz gabinet fryzjerski.

Najnowsze w galerii

Najnowsze w galerii

sze-w-galerii view-id-najnowsa5f0894499a571c719ef1fbadfb9d2a9ck view-dom-id-92847b29603e975d39fe8b2e871fd248"> 3e975d39fe8b2e8s-con b2e8s-con-1 b2e8s-con-odd b2e8s-con-l-dostep"> Projekty b2e8s-con b2e8s-con-2 b2e8s-con-evty b2e8s-con-
1
art-article"> h2 class='
3div>33-\/three
h3>Kasah.

czyn naw :">
Normaly

tyles()">Nord="block-panels-minix" id="mini-pantep">
h3>lass="element-invisible"> wpisy/gype=wpis 25 la/gype=44-200pis 25 ,u Pomocy Spoa 25">g>Telefonlas">g>: +48 32-42-23-606; +48 32-42-36 075ziela pog>ediv llas">g>: =lass="aciv lto:linkage"><@wplock>linkage"><@wplocld-foto.jtyles()">Normaly

tyles()">Nord="block-panels-minix" id="mini-pan-
p class=/defaul"gallerywi-dth"::#FFFFFFtadata-icons">22\u003E\Pup_dela href="/ | Mapahref="/n|>Wydarzedata-iconsU"><" class=/defaul"gallerywi-dth"::#FFFFFFtaLogwspaie">ot; w wykonela poNormalycut">
/rss.xmlubmit" id=e t-r rssfcag t-r-mieszka%Sube011be to Subekageuj"w wyktyles()">Normaly

tyles()">size_clear">
ostatnia »< d cie/defaulatno%C5%: absolute; top: -250px; : -250px;tadatie7.cnofolpodif]--> <=5rzehooree="paneo="juf="/ta-layoall/themes/mdps_web_d10/script.js">class="jb-image">