-A A +A

"niezależnie od wieku, ciesz się życiem człowieku"

t_switche"ul>> <"submit> Mieaar.cal"_blankheOPS ciesz się życt" /> <"submit> Mieaar.cal"_blankheŚlą <"submit> Misloputoiesz sirm-text" />/ul>s="art-o"/" ti"/" ti-o> t_switche"54544"><354cdd36"an> leryh-l/" /> -uv\u003tundeibject1911class="leaf"> iv> class="high_coleryh-l/" /> leryh-l/" /> -uv\u003tundeibject1911class="leaf">gazet a-skrzyd"/wp82-sGazet a "dcterSkrzydła"dcterrm-tlass="artbj(2)v> iv> class="high_coleryh-l/" /> leryh-l/" /> -uv\u003tundeibject1911class="leaf">wydarzenia-kscrur/" ti"/" ti-object7819"/" tibject191-nav"> < ego"nieuzależnie od wieku, ciesz si. Widok="aru0119y ul. Żużlowej"class="art-hl"\/wcebo=" "niezależnie od wieku, jeut jednainką organizacyjną loputaiesz sia i jeut 03Cdekacz19y dla mock kańców z tego"03Ctar."niezzapewnia całodobową op> ę osobom 03Cdwlek/ocso03tyiekioclhorym i osobom w podck łym t-textbktóre z uwf"i ni\u0s="zds" ia, wa="sti mock kani="" i rodz <, kiocmogą samodz elkiocf"stcjonys"ć w dotyihczasowym środ" isi. Zamock kuje w nim 150 mock kańców w pokojach jedna i dwuosobo3C\/dw pełni wytaiaż19ych. uńczo -v sęgnacyjnC\/, 03Cdpeutyieke - rehabilitacyjnC\/ i wspomagającC\/ ni\poziomss="bo3iązującego"u0s=dardxtbw zakclas" i \u003E/dwy siającC\/ z ind}},"> \/, m.in. 03Cde organizacje ś3iąt, uroczyuto> oxtive"taine ox- ss="form-item fitche
/" ti-object781970744">/" ti-objeiv class="acol-fedwpi="art-o744">/ttp://oi
t_switche"54544"> /" ti"/" ti-object7819"/" ticlass="artdiv class="art-h:1,"0"-cellcock-panels-mini" id="block-past h2,3ease">
t_switche"54544">Hhdz a"/wp82u010httpyutyiek"bacpracowni-03Cdpii-zaj%C4%99ciysej"cipt ty xml:Iit-keyaf:D3.0.607i cl attp://oclass="art-htaindive"ttp://oe < div class="art-htain 1.0data-mini-do < człowieku'rt-htain-mini-'rupalHighCont'rt-htain-mini-:{"c'"submit> 'ia">Hhdz a"/wp82u010httpyutyiek"bacpracowni-03Cdpii-zaj%C4%99ciysej'nas">O 'Dz ałDz ał xsd:iittze_cl4">
xsd:s\/nall(">pt., 03/24/2017 - 12:54/div>  | upalHighContrrt-htainauthoral" hrupalHi/css?fxml:has_[0].ravassubmit> <<\/por/ma"/wp82gorzata-ryk ka-nas">O nWyś3ietl="Conte użyu003 sia."44"> ">Małgorzata Ryk kav>