-A A +A

Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku

"niezależnie od wieku, ciesz się życiem człowieku"

Budynek Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku. Widok od strony ul. Żużlowej

Miejski Dom Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Miasta Rybnika i jest przeznaczony dla mieszkańców z tego terenu. Dom zapewnia całodobową opiekę osobom przewlekle somatycznie chorym i osobom w podeszłym wieku, które z uwagi na stan zdrowia, warunki mieszkaniowe i rodzinne, nie mogą samodzielnie funkcjonować w dotychczasowym środowisku. Zamieszkuje w nim 150 mieszkańców w pokojach jedno i dwuosobowych w pełni wyposażonych.

Podstawowym celem działalności Domu jest zapewnienie usług bytowych, opiekuńczo -pielęgnacyjnych, terapeutyczne - rehabilitacyjnych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych mieszkańców Domu. Świadczy usługi wspomagające, które polegają na: umożliwieniu realizacji potrzeb kulturalnych, religijnych, towarzyskich, m.in. przez organizacje świąt, uroczystości okolicznościowych, wspólny udział w imprezach kulturalnych, turystycznych, dostęp do prasy, biblioteki, radia, TV itp. Pomaga rozwijać i utrzymywać kontakty z rodziną, środowiskiem oraz udziela pomocy psychologicznej, porad i wsparcia.

Dom posiada samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych,. Ponadto na parterze budynku znajduje się kaplica, sklepik oraz gabinet fryzjerski.

Najnowsze w galerii

Nowości na stronie

OD DNIA 8.02.2018r. W MIEJSKIM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ OBOWIĄZUJE ZAKAZ ODWIEDZIN Z POWODU PANUJĄCEJ GRYPY.

ZAKAZ BĘDZIE OBOWIĄZYWAŁ AŻ DO ODWOŁANIA.