-A A +A

"niezależnie od wieku, ciesz się życiem człowieku"

Bezpłatna pomoc prawna

Na terenie miasta Rybnika funkcjonuje 6 punktów darmowych porad prawnych. Szczegóły dotyczące beneficjentów nieodpłatnej pomocy prawnej, dziedzin prawa oraz form udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dostępne są na miejskiej stronie internetowej pod linkiem: https://www.rybnik.eu/mieszkaj/aktualnosci/aktualnosc/bezplatna-pomoc-prawna/

Informacje teleadresowe

Miejski Dom Pomocy Społecznej
w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Żużlowa 25

Telefon: +48 32-42-23-606; +48 32-42-36-075

e-mail: sekretariat@mdps.rybnik.pl

skrytka ePUAP: mdpsrybnik

REGON:278228934

NIP: 6422577009

Zapraszamy na www.facebook.com/mdpsrybnik

Jak dojechać

Kontakt