Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 
 

Regulamin organizacyjny

https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=214&Id=49779

 (2020-38340)

Zarządzenie nr 215/2020

Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 21 kwietnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku

Działając na podstawie:

 • art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.),
 • § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 734 z późn. zm.)

na wniosek Dyrektora Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuję Regulamin Organizacyjny Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku.

§ 3.

Traci moc zarządzenie nr 586/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 537
Utworzono dnia: 03.08.2022

Historia publikacji

 • 04.08.2022 11:08, Piotr Mazurek
  Edycja strony: Regulamin organizacyjny
 • 03.08.2022 09:33, Piotr Mazurek
  Edycja strony: Regulamin organizacyjny
 • 03.08.2022 09:29, Piotr Mazurek
  Dodanie strony: Regulamin organizacyjny