-A A +A

Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku

"niezależnie od wieku, ciesz się życiem człowieku"

Bezpłatna pomoc prawna

Na terenie miasta Rybnika funkcjonuje 6 punktów darmowych porad prawnych.

Szczegóły dotyczące beneficjentów nieodpłatnej pomocy prawnej, dziedzin prawa oraz form udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dostępne są na miejskiej stronie internetowej pod linkiem:

www.Rybnik.eu

Budynek Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku. Widok od strony ul. Żużlowej

Miejski Dom Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Miasta Rybnika i jest przeznaczony dla mieszkańców z tego terenu. Dom zapewnia całodobową opiekę osobom przewlekle somatycznie chorym i osobom w podeszłym wieku, które z uwagi na stan zdrowia, warunki mieszkaniowe i rodzinne, nie mogą samodzielnie funkcjonować w dotychczasowym środowisku. Zamieszkuje w nim 150 mieszkańców w pokojach jedno i dwuosobowych w pełni wyposażonych.

Podstawowym celem działalności Domu jest zapewnienie usług bytowych, opiekuńczo -pielęgnacyjnych, terapeutyczne - rehabilitacyjnych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych mieszkańców Domu. Świadczy usługi wspomagające, które polegają na: umożliwieniu realizacji potrzeb kulturalnych, religijnych, towarzyskich, m.in. przez organizacje świąt, uroczystości okolicznościowych, wspólny udział w imprezach kulturalnych, turystycznych, dostęp do prasy, biblioteki, radia, TV itp. Pomaga rozwijać i utrzymywać kontakty z rodziną, środowiskiem oraz udziela pomocy psychologicznej, porad i wsparcia.

Dom posiada samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Ponadto na parterze budynku znajduje się kaplica, sklepik oraz gabinet fryzjerski.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony na www.facebook.com/mdpsrybnik

Zapraszamy do udziału w Narodowym Spisie Powszechnym!

https://spis.gov.pl/?fbclid=IwAR0x7sO2YL1XfgfgKHr9DT5ghKUtd7jZTec-3RT8Mk...

Najnowsze w galerii

Nowości na stronie

Zadanie pn. transport (dowóz) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
w tym osób niepełnosprawnych, a także zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi.

W związku z zagrożeniem zarażenia Koronawirusem od dnia 9 marca 2020 r. do odwołania

Dyrekcja Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku wprowadza zakaz odwiedzin mieszkańców.

Informację wprowadził:

Piotr Mazurek - dyrektor Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku