Projekty dofinansowane

Aktualności

Projekt dofinansowany z środków PFRON - zakup mikrobusa

Utworzono: 09.01.2024
Zakup mikrobusa 9 - osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich został dofinansowany ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami...

Projekt dofinansowany z środków PFRON

Utworzono: 08.12.2023

Moduł: A: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne         Tytuł Projektu: Kolejny krok w dostępności Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w...