Projekty dofinansowane

Aktualności

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

Utworzono: 07.05.2024

Tytuł projektu: "OGRANICZANIA OBCIĄŻENIA UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO U OPIEKUNÓW W MIEJSKIM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RYBNIKU" Cel główny Ograniczanie obciążenia związanego ze sposobem wykonywania pracy zawodowej na stanowisku opiekuna na 1 piętrze...

Projekt dofinansowany z środków PFRON - zakup mikrobusa

Utworzono: 09.01.2024

Zakup mikrobusa 9 - osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich został dofinansowany ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami...

Projekt dofinansowany z środków PFRON - Dostępna Przestrzeń Publiczna

Utworzono: 08.12.2023

Moduł: A: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne         Tytuł Projektu: Kolejny krok w dostępności Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w...