Kontakt

Informacje teleadresowe


Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Żużlowa 25
Telefon: +48 32-42-23-606; +48 32-42-36-075

e-mail: sekretariat@mdps.rybnik.pl

skrytka ePUAP: mdpsrybnik

REGON:278228934
NIP: 6422577009

Zapraszamy na www.facebook.com/mdpsrybnik