Pracownicy

Dyrektor - Piotr Mazurek

Główny Księgowy - Anna Grelich

Kierownik Działu Pielęgnacyjno-Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego - Danuta Cilulko

Kierownik Działu Terapeutyczno-Socjalnego - Daria Wimmer

Kierownik Działu Gosporadczo-Technicznego - Maria Króliczek

Starszy specjalista ds. organizacyjnych i kadr - Elżbieta Rawicka

Szef Kuchni - Joanna Surma