Projekt dofinansowany z środków PFRON - zakup mikrobusa

Utworzono dnia 09.01.2024

Zakup mikrobusa 9 - osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich został

dofinansowany ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III”.

Nazwa projektu:

LIKWIDACJA BARIER TRANSPORTOWYCH W MIEJSKIM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RYBNIKU

Koszt realizacji projektu: 243.540,00

Kwota przyznana przez PFRON: 135.000,00 zł

Środki własne: 108.540,00 zł

Logo Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych